Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Phd Dissertation


2009

Τεχνικές μηχανικής μάθησης για διαχείριση γνώσης σε πολυμεσικά δεδομένα

Author: V. Chasanis | Supervisor: Advisor: A. Likas

Category: Phd Dissertation

2009

Indexing and Clustering for Efficient Query Evaluation in PEER-TO-PEER Systems

Author: G. Koloniari | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Phd Dissertation

2009

New Classes of Perfect Graphs and Algorithms for Coloring and Longest Path Problems

Author: K. Ioannidou | Supervisor: Advisor: S.D. Nikolopoulos

Category: Phd Dissertation

2009

“Personalized Data Management: Models, Algorithms and Systems.”

Author: K. Stefanidis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Phd Dissertation

2009

Monitoring driver’s physiological state using physiological signals

Author: G. Rigas | Supervisor: Advisor: C. Nikou

Category: Phd Dissertation

2009

Ανακατασκευή 3Δ Μοντέλων Σχεδίασης με Υοπλογιστή Βασισμένη σε Γεωμετρικά Προσδιορισμένες Τομές

Author: A. Protopsaltis | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Phd Dissertation

2008

Ευφυείς Μέθοδοι Διάγνωσης Καρδιαγγειακών Παθήσεων

Author: M. Tsipouras | Supervisor: Advisor: D.I. Fotiadis (In Greek)

Category: Phd Dissertation

2008

Αλγόριθμοι και Αποτελέσματα ΝΡ-πληρότητας για Προβλήματα Χρωματισμού και Επικάλυψης με Μονοπάτια σε Τέλεια Γραφήματα

Author: A. Asdre | Supervisor: Advisor: S.D. Nikolopoulos

Category: Phd Dissertation

2008

Ανακατασκευή Μοντέλων CAD με Χαρακτηριστικά Βασισμένη στη Μορφολογία του Νέφους Σημείων

Author: V. Stamati | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Phd Dissertation

2008

Μπεϋζιανή Ανόρθωση και Ανακατασκευή Εικόνων Υψηλής Ανάλυσης από Άγνωστης Υποβάθμισης Δεδομένα Χαμηλής Ανάλυσης

Author: G. Chantas | Supervisor: Advisor: Ν. Galatsanos

Category: Phd Dissertation

2006

Στατιστικές και Νευρωνικές Μέθοδοι για Προβλήματα Μηχανικής Μάθησης.

Author: K. Konstantinopoulos | Supervisor: Advisor: A. Likas. In Greek

Category: Phd Dissertation

2006

“Καθολική ελαχιστοποίηση: Μέθοδοι, λογισμικό και εφαρμογές”

Author: I. Tsoulos | Supervisor: "Advisor: Ι.Η. Lagaris, In Greek

Category: Phd Dissertation

2005

Αλγόριθμοι σε Κατηγορίες Τέλειων Γραφημάτων

Author: C. Papadopoulos | Supervisor: Advisor: S. Nikolopoulos. In Greek.

Category: Phd Dissertation