Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

Εκδηλώσεις του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής