Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάρια - Δραστηριότητες

Σεμινάρια του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής