Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δραστηριότητες

Φεβ 12
Φεβ 2
Δεκ 15

30 Χρόνια Πληροφορική

  • Αίθουσα Εκδηλώσεων, ΓΑΚ
  • Ομιλητές: Διάφοροι Ομιλητές
Δεκ 4

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

  • Αίθ. εκδηλώσεων ΤΕΕ Ηπεί
  • Ομιλητές: Διάφοροι Ομιλητές
Περισσότερες Δραστηριότητες