Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γενικά - νέα / ανακοινώσεις

Γενικά νέα / ανακοινώσεις του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής