Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ημερίδες - Δραστηριότητες

Ημερίδες του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής