Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2023

A Physical-Unclonable-Function Circuit based on Cells Composed of Diode-Connected Transistors

Author: F. Moka | Supervisor: Y. Tsiatouhas

Category: Master Thesis

2023

Data Structures for 2-Fault-Tolerant Strong Connectivity

Author: D. Tsokaktsis | Supervisor: L. Georgiadis

Category: Master Thesis

2023

Deep Learning Methods for Elemental Map Prediction from MA-XRF spectra

Author: I. Georvasilis | Supervisor: A. Likas

Category: Master Thesis

2023

Εντοπισμός περιοχών σε σήμα καρδιακού ρυθμού με μη φυσιολογική και πιθανή επικίνδυνη καρδιακή λειτουργία

Author: E. Mpella | Supervisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2023

Counterfactual Explanations for Recommendation Bias

Author: L. Zafeiriou | Supervisor: P. Tsaparas

Category: Master Thesis

2023

Guitarist Hand Information Retrieval Using Computer Vision

Author: P. Kouzouglidis | Supervisor: C. Nikou

Category: Master Thesis

2023

Computational Optimization for Association Rule Mining Using Weighted Transactions

Author: A. Kypriadis | Supervisor: K. Parsopoulos

Category: Master Thesis

2022

Function Extrapolation through Differential Equation Learning

Author: C. Seventikidou | Supervisor: A. Likas

Category: Master Thesis

2022

Optimized FOREX Trading System Based on Empirical Mode Decomposition and Neural Networks

Author: M. Papatsimpas | Supervisor: K. Parsopoulos

Category: Master Thesis

2022

Μελέτη Συσχέτισης της Κατανάλωσης Ισχύος με την Μεταβολή των Μετρητών Απόδοσης ενός Μικροεπεξεργαστή

Author: G. Kymparidis | Supervisor: A. Efthymiou

Category: Master Thesis

2022

Αυτόματη παραγωγή αναφορών για την κατάσταση ενός Key Performance Indicator

Author: D. Georgiadou | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2022

Derivation of state diagrams for database schema evolution

Author: C. Trialoni | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2022

Team Formation with Mutual Respect

Author: I. Spyrou | Supervisor: P. Tsaparas

Category: Master Thesis

2022

Visible Light Communications based on Color Shift Keying Scheme for Indoor Applications

Author: G. Megas | Supervisor: Y. Tsiatouhas

Category: Master Thesis

2022

Σύστημα Εξομοίωσης Μόνιμων Σφαλμάτων σε FPGAs

Author: G. Betsis | Supervisor: V. Tenentes

Category: Master Thesis