Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συνέδρια - Δραστηριότητες

Συνέδρια του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής