Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • gramcse@uoi.gr
 • Φοιτητικά Θέματα, Τηλ:26510-07458, 07213
 • Β. Σούλιου, Τηλ: 26510-08813
 • Α. Χουλάκη, Τηλ: 26510-08817, Fax: 26510-08890

Διεύθυνση Τμήματος

 • Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Τ.Θ. 1186
  45110 - Ιωάννινα
 • Fax: 26510-07021, 26510-08890

Γρήγορη επικοινωνία