Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


2023

Computational Optimization for Association Rule Mining Using Weighted Transactions

Author: A. Kypriadis | Supervisor: K. Parsopoulos

Category: Master Thesis

2023

Edge Modification on Perfect and Reducible Graphs with Application to Watermarking

Author: A. Mpanti | Supervisor: S. D. Nikolopoulos

Category: Phd Dissertation

2022

Function Extrapolation through Differential Equation Learning

Author: C. Seventikidou | Supervisor: A. Likas

Category: Master Thesis

2022

Optimized FOREX Trading System Based on Empirical Mode Decomposition and Neural Networks

Author: M. Papatsimpas | Supervisor: K. Parsopoulos

Category: Master Thesis

2022

Μελέτη Συσχέτισης της Κατανάλωσης Ισχύος με την Μεταβολή των Μετρητών Απόδοσης ενός Μικροεπεξεργαστή

Author: G. Kymparidis | Supervisor: A. Efthymiou

Category: Master Thesis

2022

Αυτόματη παραγωγή αναφορών για την κατάσταση ενός Key Performance Indicator

Author: D. Georgiadou | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2022

Derivation of state diagrams for database schema evolution

Author: C. Trialoni | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2022

Team Formation with Mutual Respect

Author: I. Spyrou | Supervisor: P. Tsaparas

Category: Master Thesis

2022

Visible Light Communications based on Color Shift Keying Scheme for Indoor Applications

Author: G. Megas | Supervisor: Y. Tsiatouhas

Category: Master Thesis

2022

Σύστημα Εξομοίωσης Μόνιμων Σφαλμάτων σε FPGAs

Author: G. Betsis | Supervisor: V. Tenentes

Category: Master Thesis

2022

Ανάπτυξη Μεθόδων για Αποδοτική Πολυθραυσματική Απόδοση Σκηνών

Author: K. Papakostas | Supervisor: I. Fudos

Category: Master Thesis

2022

The Impact of Coding Depth on Sliding Window RLNC Protocols

Author: F. Karetsi | Supervisor: E. Papapetrou

Category: Master Thesis

2022

Ανάπτυξη Μεθόδων Εκτίμησης της Αντιληπτής Ποιότητας Εικόνων με Στατιστική στο Πεδίο του Μετασχηματισμού Κυματιδίων

Author: D. Tsampra | Supervisor: L. Kondi

Category: Master Thesis

2022

Υπερανάλυση Εικόνας με τη Μέθοδο Deep Unfolding και χρήση Εικόνων Πολλαπλών Τύπων

Author: A. Karampasis | Supervisor: L. Kondi

Category: Master Thesis

2022

Αλγόριθμοι Ανίχνευσης Ελαττωμάτων Θερμικής Αλληλεπίδρασης σε Μνήμες PCM

Author: S. Spyridonos | Supervisor: Y. Tsiatouhas

Category: Master Thesis