Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


1996

The Effect of Geometry on the Dynamic Characteristics of the Human Skull

Author: A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1996

Training Reinforcement Neurocontrollers Using the Polytope Algorithm

Author: A. Likas and I.E. Lagaris |

Category: Technical report

1996

A Novel Neural Network Training Technique based on a Multi-Algorithm Constrained Optimization Strategy

Author: D.A. Karras and I.E. Lagaris |

Category: Technical report

1996

Artificial Neural Networks for Solving Ordinary and Partial Differential Equations

Author: I.E. Lagaris, A. Likas and D.I. Fotiadis |

Category: Technical report

1996

Efficient EREW-PRAM Parallel Colouring of Permutation Graphs

Author: M. Andreou and S.D. Nikolopoulos |

Category: Technical report

1996

A Hybrid Neural Optimization Scheme Based on Parallel Updates

Author: G. Papageorgiou, A. Likas and A. Stafylopatis |

Category: Technical report

1996

Free Vibrations of a Double Layered Elastic Isotropic Cylindrical Rod

Author: A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas | Supervisor:

Category: Technical report