Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


2022

Αυτόματη παραγωγή αναφορών για την κατάσταση ενός Key Performance Indicator

Author: D. Georgiadou | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2022

Derivation of state diagrams for database schema evolution

Author: C. Trialoni | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2022

Team Formation with Mutual Respect

Author: I. Spyrou | Supervisor: P. Tsaparas

Category: Master Thesis

2022

Visible Light Communications based on Color Shift Keying Scheme for Indoor Applications

Author: G. Megas | Supervisor: Y. Tsiatouhas

Category: Master Thesis

2022

Σύστημα Εξομοίωσης Μόνιμων Σφαλμάτων σε FPGAs

Author: G. Betsis | Supervisor: V. Tenentes

Category: Master Thesis

2022

Ανάπτυξη Μεθόδων για Αποδοτική Πολυθραυσματική Απόδοση Σκηνών

Author: K. Papakostas | Supervisor: I. Fudos

Category: Master Thesis

2022

The Impact of Coding Depth on Sliding Window RLNC Protocols

Author: F. Karetsi | Supervisor: E. Papapetrou

Category: Master Thesis

2022

Ανάπτυξη Μεθόδων Εκτίμησης της Αντιληπτής Ποιότητας Εικόνων με Στατιστική στο Πεδίο του Μετασχηματισμού Κυματιδίων

Author: D. Tsampra | Supervisor: L. Kondi

Category: Master Thesis

2022

Υπερανάλυση Εικόνας με τη Μέθοδο Deep Unfolding και χρήση Εικόνων Πολλαπλών Τύπων

Author: A. Karampasis | Supervisor: L. Kondi

Category: Master Thesis

2022

Αλγόριθμοι Ανίχνευσης Ελαττωμάτων Θερμικής Αλληλεπίδρασης σε Μνήμες PCM

Author: S. Spyridonos | Supervisor: Y. Tsiatouhas

Category: Master Thesis

2022

Extension of a cube querying system with OLAP operators

Author: S. Zogos | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2022

Handling of Schema Evolution in Machine Learning Pipelines

Author: A. Paligiannis | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2021

Keyword spotting in handwritten document images using supervised and unsupervised representations

Author: A. Giotis | Supervisor: C. Nikou

Category: Phd Dissertation

2021

Το Πρόβλημα της Ελάχιστης Κάλυψης Ορθογωνίου Πολυγώνου με s-Αστέρες

Author: E. Gordiou | Supervisor: L. Palios

Category: Master Thesis

2021

Deep Clustering Based on Implicit Likelihood Maximization

Author: G. Vardakas | Supervisor: A. Likas

Category: Master Thesis