Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2017

Robust incremental hiddn conditional random fields for action recognition

Author: E. Mastora | Supervisor: Advisor: Ch. Nikou

Category: Master Thesis

2017

Στατιστική μοντελοποίηση δεδομένων με την ασύμμετρη Π-σιγμοειδή κατανομή

Author: E. Balikas | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2017

Fairness in package-to-group recommendations

Author: Dimitrios Serbos | Supervisor: Advisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2017

Δρομολόγηση σε Οπορτουνιστικά Δίκτυα με Αρχές Μηχανικής Μάθησης

Author: V. Toulatzis | Supervisor: Advisor: E. Papapetrou

Category: Master Thesis

2017

Επεξεργασία συστημάτων αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Author: L. Vatsilidis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2017

Μεταφορά Κίνηση σε Αρθρωτούς Χαρακτήρες

Author: Α. Mutafidou | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Master Thesis

2017

Parallel and distributed processing of spatial preference queries

Author: Dimitrios Mpestas | Supervisor: Advisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2017

Functionally Weighted Convolutional Neural Networks

Author: Δ. Τριάντης | Supervisor: Advisor: K. Blekas

Category: Master Thesis

2017

3D Hand pose estimation with convolutional networks using RGB-D data

Author: E. Kazakos | Supervisor: Advisor: Ch. Nikou

Category: Master Thesis

2017

Automatic diagnosis of carpal tunnel syndrome by applying existing and novel signal characteristics

Author: P. Kontogiannis | Supervisor: Advisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2017

Distance oracles for time-dependent road networks

Author: G. Papastavrou | Supervisor: Advisor: S. Kondogiannis

Category: Master Thesis

2017

Similarity in temporal graphs

Author: A. Koursoumis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2017

Graph-based algorithmic techniques for watermarking using self-inverting permutations and bitonic sequences

Author: A. Mpanti | Supervisor: Advisor: S. Nikolopoulos

Category: Master Thesis

2016

Πρόβλεψη του Ισομερισμού των Προλινών με χρήση Συμβολικών και Δομικών Χαρακτηριστικών

Author: P. Pashali | Supervisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2016

Refactoring Trip Advisor: Υποβοήθηση Συγκροτημένης Ανακατασκευής Κώδικα

Author: Th. Vartziotis | Supervisor: Advisor: A. Zarras

Category: Master Thesis