Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2007

Ιεραρχίες κόμβων δομημένες σε δακτύλιο για P2P συστήματα βασισμένα σε RDF σχήματα.

Author: N. Kremmidas | Supervisor: Advisor: E. Pitoura. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Τεχνικές τοποθέτησης και διασύνδεσης πρότυπων λογικών κυττάρων VLSI κυκλωμάτων

Author: D. Markouzis | Supervisor: Advisor: I. Fudos (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

Replication of XML Documents Using Replication Routing Indexes in Unstructured p2p Systems.

Author: P. Skyvalidas | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2007

Τεχνικές αναζήτησης σε δίκτυα ομότιμων: πλεονάζοντα μυνήματα

Author: S. Margariti | Supervisor: Advisor: V. Dimakopoulos. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Σχεδίαση Γραμμικών Ολισθητών με Επιλεκτική Ανάδραση.

Author: V. Tenentes | Supervisor: Advisor: Ch. Kavousianos. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Μικτά Μοντέλα Π-σιγμοειδών Κατανομών

Author: A. Alivanoglou | Supervisor: Advisor: Α. Lykas. In Greek.

Category: Master Thesis

2007

Σχεδιαστικά Πρότυπα για Βάσεις Δεδομένων

Author: E. Stathopoulou | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis. In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Δημιουργία Αντιγράφων σε Δίκτυα AD-HOC

Author: I. Zeliou | Supervisor: Advisor: V. Dimakopoulos. In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Query-Driven Overlay Network Contruction Using Histograms

Author: T. Tsotsos | Supervisor: Advisor: E. Pitoura.

Category: Master Thesis

2006

Συμπίεση Java Bytecode

Author: Dimitrios Saugos | Supervisor: Advisor:G. Manis. In Greek

Category: Master Thesis

2006

Order-Aware ETL Workflows

Author: Vasiliki Tziovara | Supervisor: Advisor: P. Vasiliadis

Category: Master Thesis

2006

Πειραματική Μελέτη Αλγορίθμων Χρωματισμού σε Τέλεια Γραφήματα

Author: Sevasti Galani | Supervisor: "Advisor: S. Nikolopoulos, In Greek

Category: Master Thesis

2006

Επεξεργασία Ερωτήσεων σε Ad-Hoc Δίκτυα Ομότιμων Πρακτόρων

Author: Ν. Folinas | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis. In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Υλοποίηση Συνταντικού Αναλυτή γιατον Παραλληλοποιητικό Μεταφραστή OMPi

Author: S. Melissovas | Supervisor: "Advisor: V. Dimakopoulos, In Greek

Category: Master Thesis

2006

A Customizable Middleware Framework for Accesing Mobile Sensors

Author: Z. Plitsis | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Master Thesis