Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2006

Τρισδιάστατη Απεικόνιση του Αρτηριακού Δέντρου της Καρδιάς από Εικόνες CT Αγγειογραφίας

Author: I. Karamitsios | Supervisor: Advisor: D. Fotiadis. In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Ανάλυση Βάδισης με Χρήση Δεδομένων Ηλεκτρογωνιομέτρων

Author: S. Avgoustatou | Supervisor: Advisor: D. Fotiadis. In Greek

Category: Master Thesis

2006

Σύντηξη Χαρακτηριστικών Ιατριών Εικόνων σε πολλά Επίπεδα με βάση τις Περιοχές

Author: A. Fotiou | Supervisor: "Advisor: D. Fotiadis, In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Ανάλυση Γονιδιακής Έκφρασης με Bayesian Δίκτυα

Author: G. Rigas | Supervisor: Advisor: D. Fotiadis. In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Αποδοτική Κατανομή Ροών Εργασίας Υπηρεσιών Διαδικτύου

Author: Κ. Stamkopoulos | Supervisor: Advisor: E. Pitoura & P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2006

Δημιουργία Αντιγράφων σε Δίκτυα AD-HOC

Author: I. Zeliou | Supervisor: Advisor: V. Dimakopoulos. In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Query-Driven Overlay Network Contruction Using Histograms

Author: T. Tsotsos | Supervisor: Advisor: E. Pitoura.

Category: Master Thesis

2005

Σχεδίαση και ανάπτυξη Ενδιάμεσου Λογισμικού Ενήμερου Περιεχομένου για Κινητές Συσκευές

Author: A. Kontogiorgis | Supervisor: Advisor: A. Zarras. In Greek.

Category: Master Thesis

2005

Επιλογή της Καλύτερης Σύνθετης Υπηρεσίας Διαδικτύου

Author: M. Papafoti | Supervisor: Advisor: E. Pitoura. In Greek.

Category: Master Thesis

2005

Context Aware Preferences for Database Systems

Author: K. Stefanidis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura.

Category: Master Thesis

2005

Ομαδοποίηση Δεδομένων Υψηλής Διάστασης

Author: S. K. Poursalidis | Supervisor: Advisor: A. Lykas. In Greek.

Category: Master Thesis

2001

Τμηματικά Νευρωνικά Δίκτυα για Προσαρμογή Δεδομένων

Author: I. Tsoulos | Supervisor: Advisor: I. Lagaris. In Greek.

Category: Master Thesis