Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2021

Το Πρόβλημα της Ελάχιστης Κάλυψης Ορθογωνίου Πολυγώνου με s-Αστέρες

Author: E. Gordiou | Supervisor: L. Palios

Category: Master Thesis

2021

Deep Clustering Based on Implicit Likelihood Maximization

Author: G. Vardakas | Supervisor: A. Likas

Category: Master Thesis

2021

Recognition and Navigation of a mobile robot by fusing laser and camera information

Author: S. Syntakas | Supervisor: A. Likas

Category: Master Thesis

2021

Transformer-Based Approaches for Automatic Music Transcription

Author: C. Zonios | Supervisor: A. Likas

Category: Master Thesis

2021

Detection of Fake News in Tree Propagation Networks

Author: I. Georgiadis | Supervisor: S. Kontogiannis

Category: Master Thesis

2021

Αποθηκευτική Διαχείριση Δεδομένων Xρονοσειρών για Διαδραστική Ανάκτηση και Απεικόνιση

Author: G. Mpakos | Supervisor: S. Anastasiadis

Category: Master Thesis

2021

Βιομετρική προσέγγιση αναγνώρισης ατόμων χρησιμοποιώντας το φωτοπληθυσματογραφικό σήμα (PPG)

Author: E. Nixina | Supervisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2021

Σύνθεση Κίνησης σε βίντεο μέσω εκμάθησης τοπικών μετασχηματισμών

Author: V. Tagka | Supervisor: K. Parsopoulos

Category: Master Thesis

2021

Secure Content Distribution from Insecure Cloud Computing Systems

Author: E. Dimoulis | Supervisor: S. Anastasiadis

Category: Master Thesis

2021

A Study of Schema & Software Co-evolution for Relational Databases in Free Open-Source Projects

Author: F. Shehaj | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2021

A Study of Schema & Software Co-evolution for Relational Databases in Free Open-Source Projects

Author: T. Kalampokis | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2021

Multi-objective Οptimization for Variance Counterbalancing in Neural Network Training

Author: D. Triantali | Supervisor: K. Parsopoulos

Category: Master Thesis

2021

Στοχεύοντας επιταχυντές γραφικών βασισμένους σε CUDΑ μέσω OpenMP

Author: H. Kasmeridis | Supervisor: V. Dimakopoulos

Category: Master Thesis

2021

Longitudinal Study of Polarization in Social Media Platforms

Author: C. Terizi | Supervisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2021

Bias in Knowledge Graph Embeddings

Author: S. Bourli | Supervisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis