Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2021

JPatternJudge: An Extensible Framework for Design Pattern Specification and Verification

Author: A. Tsimakis | Supervisor: A. Zarras

Category: Master Thesis

2021

Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση μεθόδων κρυπτογράφησης για ασφαλή συστήματα υπολογιστικής νέφους

Author: A. Katsoulieris | Supervisor: S. Anastasiadis

Category: Master Thesis

2021

Μοτίβα Εξέλιξης Πινάκων σε Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

Author: T. Kalakou | Supervisor: P. Vasiliadis

Category: Master Thesis

2021

A Proximity-based Recommender System for Indoor Spaces

Author: C. Asiminidis | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2021

3D ICs Testing: Automated TAM Architecture

Author: K. Leventos | Supervisor: C. Kavousianos

Category: Master Thesis

2021

The Inclusion Criterion for Data Clustering

Author: N. Kornelakis | Supervisor: A. Likas

Category: Master Thesis

2020

Μαθηματική μοντελοποίηση και ανάλυση αναπτυξιακών μοντέλων στην πρόληψη δημιουργίας καρκινικών κυττάρων

Author: D. Mpouxaras | Supervisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2020

Fairness Aware Ranking & Recommendations in Networks

Author: S. Tsioutsiouliklis | Supervisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2020

Evaluating NUMA-Aware Optimizations for the Reduce Phase of the Phoenix++ MapReduce Runtime

Author: A. Souris | Supervisor: V. Dimakopoulos

Category: Master Thesis

2020

Υποστήριξη σύγχρονων εκδόσεων του OpenMP σε συστάδες πολυπύρηνων υπολογιστών

Author: I. Kleftakis | Supervisor: V. Dimakopoulos

Category: Master Thesis

2020

Finding twinless strong bridges and articulation points in linear time

Author: E. Kosinas | Supervisor: L. Georgiadis

Category: Master Thesis

2020

Variational Bayesian Blind Color Deconvolution of Histopathological Images

Author: P. Dimitrakopoulos | Supervisor: C. Nikou

Category: Master Thesis

2020

Gender and age estimation without facial information from still images

Author: G. Chatzitzisi | Supervisor: C. Nikou

Category: Master Thesis

2020

Migrating a Data Warehouse from a Relational Database to a Document Store and Lessons Learned

Author: I. Lazos | Supervisor: A. Anastasiadis

Category: Master Thesis

2020

A prefix-based hybrid solution for main memory indexing

Author: G. Christodoulou | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis