Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος_Ομιλίες πάνω σε Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πάνω σε θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας.

Οι ομιλίες θα γίνουν Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 29/09/2021 – 30/09/2021 και 1/10/2021 αντίστοιχα. Όλες οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής MS Teams. Το πρόγραμμα των ομιλιών ακολουθεί.

12:00 – 13:00

“Towards Neural Approaches for Core NLP problems”, Ι. Μπεκούλης, Postdoctoral Researcher at ETRO-VUB – Περίληψη ομιλίας

16:30 – 17:30

“Analyzing Twitter Data to Improve Modeling and Simulation of Mitigation Strategies for the COVID-19 Pandemic”, Α. Αγγελοπούλου, Assistant Professor at the TSYS School of Computer Science at Columbus State University (CSU) – Περίληψη ομιλίας

18:00 – 19:00

“Machine Learning: LSTMs, NLP and Health applications”, Giannis Haralabopoulos, Lecturer in Data Analytics in the BISA department in Henley Business School – Περίληψη ομιλίας

11:00 – 12:00

Ανίχνευση συναισθήματος σε κείμενο βασισμένη σε πτυχές και αφαιρετική σύνοψη κειμένου“, Γιώργος ΑλεξανδρίδηςΕργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό, Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Μάθησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΕΜΠ – Περίληψη ομιλίας

12:30 – 13:30

“Natural Language Processing: Focus on detecting toxic language in online conversations”, Ιωάννης Παυλόπουλος, Λέκτορας, Department of Computer and System Sciences, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης  – Περίληψη ομιλίας

12:00 – 13:00

“Automated MeSH Indexing of Biomedical Literature using Contextualized Word Representations”, Δ. Κουτσομητρόπουλος, Lab Lecturer & Research Associate at the Department of Computer Engineering and Informatics, University of Patras  – Περίληψη ομιλίας