Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξόρυξη Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Δ2

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Δ - Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στα προβλήματα της εξόρυξης δεδομένων, προεπεξεργασία δεδομένων, δέντρα απόφασης, μέθοδοι που χρησιμοποιούν kernels, συνδυασμός μοντέλων, μέθοδοι ομαδοποίησης (διαιρετικοί, συσσωρευτικοί, φασματικοί), επιλογή και εξαγωγή χαρακτηριστικών, εύρεση κανόνων συσχέτισης, μέθοδοι για δεδομένα μεγάλης κλίμακας, παραδείγματα και εφαρμογές.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Σε αντιστοιχία με το Λ7 Εξόρυξη Δεδομένων