Μηχανική Μάθηση – Machine Learning (ΜΥΕ002)

Προπτυχιακό Μάθημα – Ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Δ. Μπλέκας, Καθηγητής

email: kblekas[at]cse.uoi.gr    Tel: 26510-08816


 

Ώρες διδασκαλίας:   Τρίτη   09.00-12.00    (αίθουσα Ι2)

 

e-course: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=3270

Ύλη του μαθήματος

 

Επιβλεπόμενη Μάθηση (Supervised Learning)

 

 

 

Μη επιβλεπόμενη Μάθηση (Unsupervised Learning)

 

 

Aκολουθιακά δεδομένα (Sequential data)

 

 

Μείωση Διάστασης Προτύπων (Dimensionality Reduction)

 

 

Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning)

 

 

Συγγράματα

Κ. Διαμαντάρας, Δ. Μπότσης Μηχανική Μάθηση. . Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2019

Christopher M. Bishop. Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση, 2η έκδοση. (μετάφραση), Εκδόσεις Γ. Φουντάς.