Προπτυχιακό μάθημα: «Πιθανότητες και Στατιστική» (ΜΥΥ304)

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Ακαδημαϊκό έτος 2020 - 21

 

(έναρξη μαθημάτων Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, ώρα 09.00)

 

Διδάσκων

Κωνσταντίνος Μπλέκας (Γραφείο Α2)

E-mail: kblekas [at] cs.uoi.gr

τηλ. 2651008816

 

Ώρες διδασκαλίας (εξ’ αποστάσεως)

Θεωρία - Ασκήσεις

          Τρίτη 9-11   &   Πέμπτη 9-11

Φροντιστήριο

          Πέμπτη 11-12

 

Εγγραφή στην MS-Teams Class

 

Team name:

Πιθανότητες και Στατιστική - Ακαδημαϊκό έτος 2020-21

 

Team code:  nqyp1q5

 

 

 

 

Ύλη του μαθήματος

·       Αξιώματα πιθανοτήτων, Δεσμευμένη πιθανότητα και στοχαστική ανεξαρτησία, Κανόνας του Bayes,

 

·       Τυχαίες μεταβλητές, Συναρτήσεις κατανομής και πυκνότητας πιθανότητας, Συνάρτηση τυχαίας μεταβλητής,

·       Αναμενόμενη τιμή και διακύμανση, Βασικές διακριτές και συνεχείς κατανομές,

 

·       Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές, Kατανομή περιθωρίου, Συναρτήσεις πολλών τυχαίων μεταβλητών,

·       Ροπές, ροπογεννήτριες, Χαρακτηριστική συνάρτηση, συνδιακύμανση και συντελεστής συσχέτισης,

 

·       Νόμοι των μεγάλων αριθμών, Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

 

·       Στατιστικές συναρτήσεις, Περιγραφική Στατιστική,

·       Εκτίμηση παραμέτρων, Διαστήματα εμπιστοσύνης,

·       Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων,

·       Γραμμική Παλινδρόμηση