Υπολογιστική Νοημοσύνη (MYE035)

Διδάσκων: Αριστείδης Λύκας

e-mail: arly@cs.uoi.gr


Περιεχόμενα

 


Ανακοινώσεις

H προθεσμία υποβολής των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 (αυστηρή προθεσμία).

Ανακοίνωση εργαστηριακών ασκήσεων ακ. έτους 2020-21

- H πρώτη άσκηση έχει βαρύτητα 20% και η δεύτερη 10%.

- Ομάδες με έως 3 μέλη.

- Δήλωση ομάδων: e-mail στον διδάσκοντα με (ΑΜ, ονοματεπώνυμο) μελών της ομάδας μέχρι 10 Δεκεμβρίου (αυστηρή προθεσμία). Η δήλωση συνεπάγεται υποχρέωση υποβολής των εργασιών.

- Γλώσσα προγραμματισμού: C ή Java.

- Η υποβολή θα γίνει με χρήση της εντολής turnin ως εξής: turnin  assignment@mye035  <your_filename>

- Δεκτές για εξέταση γίνονται μόνο ασκήσεις που είναι ολοκληρωμένες, δηλ. τα προγράμματα θα πρέπει άμεσα να μεταγλωττίζονται και να εκτελούνται στους υπολογιστές του Τμήματος (π.χ. opti3060ws03).

- Θα δημιουργήσετε δύο καταλόγους, έναν για κάθε άσκηση. Κάθε κατάλογος θα περιλαμβάνει τον πηγαίο και τον εκτελέσιμο κώδικα της άσκησης, καθώς και ένα pdf με τα αποτελέσματα της άσκησης. Να αναφέρετε και την εντολή μεταγλώττισης για την παραγωγή του εκτελέσιμου από τον πηγαίο κώδικα.

- Θα πρέπει να υπάρχει πληροφορία για τα ονόματα και τα ΑΜ των μελών της ομάδας.

- Η τελική προθεσμία υποβολής (αρχές Ιανουαρίου 2021) θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των δηλώσεων ομάδων.

 

Διαλέξεις Χειμερινού Εξαμήνου ακ. έτους 2020-21

Η εξ αποστάσεως διαλέξεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν με χρήση της εφαρμογής TEAMS.

Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η τάξη με όνομα: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΜΥΕ035) - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (2020-2021)

και κωδικό σύνδεσης:

vhtvxxh

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να συνδεθούν στην ανωτέρω τάξη.


Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του αυτού του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές το αντικείμενο της Υπολογιστικής Νοημοσύνης (Computational Intelligence). Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διδασκαλία της τεχνολογίας των τεχνητών νευρωνικών δικτύων (artificial neural networks). Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι συμπληρωματικό ως προς αυτό του μαθήματος «Τεχνητή Νοημοσύνη» (υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου).


Βιβλιογραφία

Διανεμόμενα Συγγράμματα (μέσω του συστήματος Εύδοξος):

Σημειώσεις


Υλη του μαθήματος

Καλύπτονται οι ακόλουθες ενότητες:

·       Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη

·       Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα και στο πρόβλημα της μηχανικής μάθησης

·       Το perceptron

·       To Πολυεπίπεδο Perceptron (Multilayer Perceptron) και ο η μέθοδος backpropagation

·       Μάθηση και Γενίκευση

·       Μάθηση χωρίς επίβλεψη

·       Το νευρωνικό δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων βάσης (RBF)

·       To νευρωνικό δίκτυο SOM

·       Επαναληπτικά (recurrent) νευρωνικά δίκτυα, το δίκτυο Hopfield


Εργασίες

Το μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτικές προγραμματιστικές ασκήσεις στις οποίες υλοποιούνται μέθοδοι εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων.


Εξετάσεις & Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 30% από τις εργασίες και κατά 70% από την τελική εξέταση.