Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα “Compression and enhancement of medical images and video”

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. της υποψηφίας διδάκτορος κας Σταματία-Χριστίνα Ζέρβα με θέμα «Compression and enhancement of medical images and video» την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 15.30. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.