Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα “Algorithm Design and Engineering for Graph Connectivity Problems”

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. του υποψηφίου διδάκτορα κ. Κεφαλληνού Διονυσίου με θέμα «Algorithm Design and Engineering for Graph Connectivity Problems» την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και ώρα 10.00. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.