Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025

Διπλωματικές Εργασίες εκπονούν οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής που βρίσκονται στο 10ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.

Tον κατάλογο των προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025 μπορείτε να τον βρείτε στο αρχείο που ακολουθεί. O κατάλογος θα επικαιροποιείται με την εισαγωγή νέων θεμάτων.

Blog Attachment