Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σταμάτη Βασιλική

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Bασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Δίπλωμα Πληροφορικής, 2001), μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο ίδρυμα (M.Sc και Ph.D στην Πληροφορική, 2003 και 2008, αντίστοιχα). Tο 2004 διορίστηκε στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 2013 μετατάχθηκε στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2017 μετατάχθηκε σε θέση ΕΔΙΠ του Τμήματος.

ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2008
  • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2003
  • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2001
  • Διδασκαλία (2023/24):
  • ΜΥΥ401 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Τεχνολογίες και Αλγόριθμοι 3Δ Εκτύπωσης
  • Παραμετρική Σχεδίαση και Σχεδίαση με βάση Χαρακτηριστικά
  • CAD και Ανάστροφη Μηχανική
  • Γραφικά Υπολογιστών

Γρήγορη επικοινωνία