ΜΥΥ401 - Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού


Ακαδ. Έτος 2021-22

Διδάσκων: Χρήστος Νομικός

Ώρες Διαδασκαλίας: Παρασκευή 17:00 - 20:00 (Αμφιθέατρο 1)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  1η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab1.hs) 

  2η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab2.hs) 

  3η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab3.hs) 

  4η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab4.hs) 

  5η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab5.pro) 

  6η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab6.pro) 

  7η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab7.pro) 

  8η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf )  (το turnin θα ανοίξει την Τετάρτη 25/5)

  Πρότυπο αρχείο (Lab8.pro) 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

        Διαφάνειες 1ης διάλεξης (pdf)

        Διαφάνειες 2ης διάλεξης (pdf)

        Σημειώσεις Haskell (3η, 4η και 5η διάλεξη) (pdf)

        Σημειώσεις Prolog (6η, 7η και 8η διάλεξη) (pdf)

        Διαφάνειες 9ης διάλεξης (pdf)

        Διαφάνειες 10ης διάλεξης (pdf)

        Διαφάνειες 11ης διάλεξης (pdf)


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι ασκήσεις που δίνονται παρακάτω δεν είναι για παράδοση. Οι λύσεις τους θα ανακοινωθούν αργότερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

1η σειρά ασκήσεων: Διάρκεια Ζωής, Εμβέλεια, Παραστάσεις (pdf) Λύσεις (zip)

2η σειρά ασκήσεων: Haskell (pdf) Λύσεις (zip)

3η σειρά ασκήσεων: Prolog (pdf) Λύσεις (zip)

4η σειρά ασκήσεων: Εντολές - Υποπρογράμματα - Πέρασμα Παραμέτρων (pdf) Λύσεις (zip)

5η σειρά ασκήσεων: Σύνταξη Γλωσσών Προγραμματισμού (BNF - Συντακτικά Διαγράμματα) (pdf) Λύσεις (zip)

6η σειρά ασκήσεων: Ξεκρέμαστοι Δείκτες - Σκουπίδια (pdf) Λύσεις (zip)

 


Προτεινόμενα Σύγγραμματα: 


Σύνδεσμοι:

  Haskell interpreter: https://www.haskell.org/hugs/pages/downloading-May2006.htm    

  Prolog interpreter: https://www.gnu.org/software/gprolog/