Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναστασιάδης Στέργιος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Από το 2005 είναι διορισμένο μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα). Το χειμερινό εξάμηνο του 2015 διετέλεσε Visiting Researcher στο Computer Laboratory, University of Cambridge (Cambridge, United Kingdom) και το χειμερινό εξάμηνο του 2009 ήταν Visiting Professor στο School of Computer and Communication Sciences, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Lausanne, Switzerland). Το εαρινό εξάμηνο του 2005 ήταν Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής (Π.Δ. 407) στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) και Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ηράκλειο). Το διάστημα Σεπτέμβριος 2001-Νοέμβριος 2003 διετέλεσε Visiting Assistant Professor στο Department of Computer Science, Duke University (Durham, NC, USA). Το διάστημα Μάιος-Αύγουστος 1998 ήταν Research Intern στα HP Labs, Hewlett-Packard (Palo Alto, CA, USA). Έλαβε MSc (1996) και PhD (2001) από το Department of Computer Science, University of Toronto, Canada, και Δίπλωμα (1994) με τον υψηλότερο βαθμό στο έτος του από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων
  • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
  • Λειτουργικά Συστήματα
  • Παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα