Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ
(Εαρινό Εξάμηνο 2023-24)

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής που άφορα το εαρινό εξάμηνο 2023 – 2024.  Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής θα πραγματοποιηθούν την

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, 14:30-16:30

στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο του κτιρίου).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν το αργότερο στην αντίστοιχη αναγραφόμενη ώρα ανεξαρτήτως από τη σειρά εμφάνισης του ονόματός τους.

Blog Attachment