Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ψήφισμα του Τμήματος ΜHYΠ αναφορικά με την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στις Συνεδριάσεις της αριθμ. 470/2-2-2024 και αριθμ. 471/9-2-2024, αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει το ακόλουθο ψήφισμα, σε συνέχεια του ΑΠ 579/1-2-2024 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Εφαρμογή εγκυκλίου υπ’ αρ. 577/25-1-2024» και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έλαβε στις Συνεδρίες της αριθμ. 1159/26-1-2024 και αριθμ. 1160/2-2-2024, σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024.

Blog Attachment