Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο “Past, Present and Future Applications of Programmable Wireless Environments”

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/3/2024 και ώρα 11:00, ομιλία με τίτλο «Past, Present and Future Applications of Programmable Wireless Environments» στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΤΜΗΥΠ. Ομιλητής θα είναι ο  κ. Χρήστος Λιάσκος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Programmable Wireless Environments (PWEs) constitute a recent direction in wireless communications, which is expected to be massively deployed in multiple environments within 6G. PWEs transform the previously chaotic wireless propagation phenomenon into a software-defined resource. PWEs are created by coating all major surfaces in a space, such as walls and ceilings in a floorplan, with programmable metasurfaces, a research direction from physics, which support tunable interaction with impinging waves (e.g., completely custom steering, splitting and absorption).

This talk will present models for bridging metasurfaces with computer networks, eventually allowing for their integration to modern communication systems. Major research challenges and initial solutions will be outlined. Moreover, exotic, forthcoming applications of PWEs to virtual reality and the Internet of Metamaterials will be briefly surveyed.