Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξαιρετικά Αξιόπιστη και Χαμηλής Καθυστέρησης Επικοινωνία

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Λ9

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Λ - Συστήματα Λογισμικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~epap

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Το μάθημα περιγράφει το βασικό πλαίσιο που αφορά την URLLC επικοινωνία όπως αυτή περιγράφεται στα σύγχρονα δίκτυα και στα δίκτυα νέας γενιάς. Συγκεκριμένα, το μάθημα ξεκινά από τις εφαρμογές της URLLC και καταγράφει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για την επίτευξή της. Κατόπι, αναλύει τους δικτυακούς μηχανισμούς εκείνους που εμπλέκονται στην URLLC και παρουσιάζει τις σημαντικότερες τεχνολογίες που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, δίνοντας έμφαση στην κωδικοποίηση δικτύου. Συνοπτικά, στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες ενότητες:

  • Το μοντέλο υπηρεσίας URLLC: Απαιτήσεις και προδιαγραφές
  • Χρησιμότητα του URLLC: κατηγορίες και παραδείγματα εφαρμογών
  • URLLC και μηχανισμοί δικτύου
  • Δικτυακές τεχνικές προς το URLLC – Κωδικοποίηση Δικτύου
  • Αρχές κωδικοποίησης δικτύου
  • H κωδικοποίηση ως μηχανισμός ευθείας διόρθωσης σφαλμάτων
  • Aξιόπιστη ροή δεδομένων με κωδικοποίηση δικτύου

Kωδικοποίηση δικτύου και σύγχρονες τεχνικές πρόσβασης

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: