Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδακτική Πρακτική ΙΙ

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Χ4

Ειδίκευση - Ενότητα: Δεν εντάσσεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες

Τύπος: ΜΥ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Μονάδες ECTS: 2

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Η Διδακτική Πρακτική ΙΙ αποτελεί μέρος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και έχει ενταχθεί ως υποχρεωτικό μάθημα. Οι φοιτητές/φοιτήτριες συμμετέχουν στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος παρέχοντας επικουρικό έργο (συμμετοχή στη διδασκαλία των εργαστηρίων, διόρθωση  ασκήσεων). Η παροχή επικουρικού έργου είναι υποχρεωτική για δύο εξάμηνα, δηλαδή είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων Χ3: Διδακτική Πρακτική Ι και Χ4: Διδακτική Πρακτική ΙΙ.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: