Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ054

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Θεωρία MOS τρανζίστορ. Η CMOS τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Επισκόπηση κατασκευής και φυσικής σχεδίασης CMOS κυκλωμάτων. Βασικές αρχές της φωτολιθογραφίας. Σχεδίαση (σχηματική και φυσική) και ανάλυση MOS ενισχυτή: βασικές αρχές λειτουργίας, ανάλυση μικρού και μεγάλου σήματος. Σχεδίαση (σχηματική και φυσική) διαφορικού ενισχυτή, τελεστικού ενισχυτή, τελεστικός ενισχυτής διαγωγιμότητας. Σχεδίαση (σχηματική και φυσική) και ανάλυση φίλτρων. Μη γραμμικές εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών. Κυκλώματα ταλαντωτών.

Παρατηρήσεις: