Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνητή Νοημοσύνη

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ602

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~arly/courses/ai/ai.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το πρόβλημα της αναζήτησης, αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης, αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης, προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, παίγνια, αναπαράσταση γνώσης και αιτιολόγηση, προτασιακός και κατηγορηματικός λογισμός, η γλώσσα Prolog, συστήματα αιτιολόγησης προς τα εμπρός, η γλώσσα CLIPS, τεχνολογία γνώσης, μηχανική μάθηση, δέντρα απόφασης, αιτιολόγηση με αβεβαιότητα, δίκτυα πεποιθήσεων, συστήματα ασαφούς λογικής.

Παρατηρήσεις:

Σελίδα μαθήματος στο e-course:e-course Μαθήματος