Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ρομποτική

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ031

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1036

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στα ρομποτικά συστήματα (ιστορική αναδρομή, παρουσίαση τεχνολογίας). Δομή και ταξινόμηση των Ρομπότ. Ευθεία και αντίστροφη κινηματική βραχιόνων σε τρεις διαστάσεις (θέση και προσανατολισμός). Ευθεία και αντίστροφη διαφορική κινηματική βραχιόνων (Ιακωβιανές, ιδιομορφίες, χώρος εργασίας). Στατική ανάλυση. Δυναμική σειριακών βραχιόνων. Κινηματική και δυναμική τροχοφόρων ρομπότ. Σχεδιασμός κίνησης και τροχιάς. Έλεγχος θέσης ρομποτικών συστημάτων.

Παρατηρήσεις: