Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προηγμένες Μέθοδοι 3Δ Γραφικών

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ052

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

 • Εισαγωγή στα γραφικά υπολογιστών.
 • Υλικό Γραφικών σε διάφορες συσκευές.
 • Γραφικά Πραγματικού Χρόνου: Σωλήνωση rasterization.
 • Εμφάνιση και προχωρημένη φωτοσκίαση.
 • Παρακολούθηση ακτίνας.
 • Αλγόριθμοι ολικού φωτισμού.
 • Ογκομετρικά γραφικά.
 • Γραφικά πραγματικού χρόνου: αλγόριθμοι γραφικών παιχνιδιών υπολογιστών.
 • Τεχνικές σύνθετης κίνησης και ανίχνευση συγκρούσεων.
 • Εμθυστικές τεχνολογίες και συστήματα διάδρασης.

Παρατηρήσεις:

Εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της εφαρμογής MS TEAMS: Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη του μαθήματος και τον τρόπο διδασκαλίας μέσω MS TEAMS

  No team found.