Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ενσωματωμένα Συστήματα για ΙοΤ Εφαρμογές

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Υ4

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Υ - Συστήματα Υλικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

• Το περιβάλλον των ενσωματωμένων συστημάτων o Ενσωματωμένες υπολογιστικές συσκευές o M2M Επικοινωνία o Έξυπνες εφαρμογές, έξυπνο περιβάλλον o Το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT) o Τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (Cyber-Physical Systems) o Ο υπολογισμός στο νέφος (cloud) και στην ομίχλη/άκρη (fog/edge) o Περιορισμοί Εφαρμογών

• Ενεργειακά αποδοτικά ενσωματωμένα συστήματα o ψηφιακά κυκλώματα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και ενέργειας o Μνήμες χαμηλής και μηδενικής διαρροής (συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων τεχνολογιών) o Μετατροπείς αναλογικού-ψηφιακού σήματος χαμηλής κατανάλωσης ισχύος o Μικρής εμβέλειας ασύρματες τηλ/νίες o Ενσωματωμένη διαχείριση ενέργειας και ενεργειακή συγκομιδή σε ολοκληρωμένο κύκλωμα

• Ενσωματωμένα συστήματα για την ασφάλεια των έξυπνων εφαρμογών o Κυκλώματα υλικού για την ασφάλεια και τον έλεγχο ταυτότητας

• Τεχνολογίες σμίκρυνσης συσσωρευτών

• Τεχνολογίες συσκευασίας και συναρμολόγησης ολοκληρωμένων συστημάτων για ΙοΤ εφαρμογές (σε υποστρώματα πυριτίου ή και μη)

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: