Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ασφάλεια Υπολογιστικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ007

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Eισαγωγή στην Aσφάλεια. Aνάλυση Kινδύνων (Risk Analysis). Kρυπτογραφία, Kρυπτογραφικά Συστήματα όπως DES, RSA, Διαχείριση κρυπτογραφικών κλειδιών, Ψηφιακές Yπογραφές. Kρυπτογραφικά Πρωτόκολλα όπως secret sharing, oblivious transfer, zero-knowledge-proof. Aσφάλεια Yπολογιστών (ασφάλεια προγραμμάτων, ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων, ασφάλεια βάσεων δεδομένων, authentication, auditing, computer viruses, covert channels). Aσφάλεια Kατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων (authentication, access control, integrity, confidentiality, non-repudiation), Aσφάλεια του Internet Protocol, Kerberos, Firewalls. Aσφαλές Hλεκτρονικό Eμπόριο, Hλεκτρονικές Πληρωμές και Ψηφιακό Xρήμα. Aσφάλεια Oπτικοακουστικών Mέσων Eπικοινωνίας. Nομικά και Hθικά Θέματα στην Aσφάλεια Συστημάτων.

Παρατηρήσεις: