Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φούντος Ιωάννης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

O Ιωάννης Φούντος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έλαβε το δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1990 και τα MSc και PhD στην Επιστήμη των Υπολογιστών , από το Purdue University, ΗΠΑ το 1993 και το 1995, αντίστοιχα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές των γραφικών, της σχεδίασης με υπολογιστή και της 3Δ εκτύπωσης. Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (ICDE , Eurographics , Siggraph , I3D, SPM , SMI , GRAPP, CAD, JCAD , IEEE TVCG , ACM TOG , CAGC, CAD&A) και έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής προγράμματος και κριτής σε διάφορα συνέδρια και περιοδικά. Ο κ. Φούντος έχει λάβει χρηματοδότηση για το ερευνητικό του έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εθνικές πηγές (περισσότερα από 17 έργα και 2 MEuro). Ο κ. Φούντος διατέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής του Π.Ι. την περίοδο 9/2014-8/2018. Ο κ. Φούντος έχει μακρά ερευνητική εμπειρία σε CAD, rendering, animation και αλγόριθμους τροποποίησης και διαχείρισης πλεγματικών αναπαραστάσεων στερεών αντικειμένων. Ο κ. Φούντος έχει επίσης ερευνητικό έργο και σε άλλους τομείς της επιστήμης των υπολογιστών, όπως αισθητήρες, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, κινητό υπολογισμό, επεξεργασία εικόνας και σχεδιασμός υλικού. Το έργο του έχει λάβει περισσότερες από 1500 αναφορές και έχει h-index 17 και g-index 39 (πηγή: Harzing’s Publish or Perish).

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Γραφικά
  • Ανάκτηση εικόνας
  • Εφαρμογές Γεωμετρικών μεθόδων