Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τσιατούχας Γεώργιος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βασικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Φυσικού, 1990), μεταπτυχιακές σπουδές στο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα (M.Sc. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό και Ph.D. στην Πληροφορική, 1993 και 1999 αντίστοιχα). Το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 δίδαξε ως επισκέπτης βάση του Π.Δ. 407/1980 στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1998 έως το 2002 υπήρξε διευθυντής ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της εταιρείας Integrated Systems Development S.A. και τεχνικός υπεύθυνος του τομέα αναλογικού σχεδιασμού. Το 2001 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , το 2006 Επ. Καθηγητής, το 2013 Αναπλ. Καθηγητή και το 2018 Καθηγητής στο ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της Μικροαρχιτεκτονικής και της Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων.

ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Ph.D. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999
  • M.Sc. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,1993
  • B.Sc. Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , 1990
  • Διδασκαλία (2023/24):
  • ΜΥΥ404 Ηλεκτρονική
  • ΜΥΕ018 Κυκλώματα VLSI
  • Υ2 Αξιόπιστα Ολοκληρωμένα Συστήματα
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών VLSI Κυκλωμάτων