Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τσαπάρας Παναγιώτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βασικές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1991-1995). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο University of Toronto (M.Sc., 1997, Ph.D., 2003). Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο University of Rome, La Sapienza (2003), και στο University of Helsinki (2004-2006), και ως Ερευνητής στην Microsoft Research (2006-2011). Ήρθε στο Τμήμα το 2011. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Ανάκτηση Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό.

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση
  • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
  • Ανάκτηση Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό