Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τενέντες Βασίλειος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Bασικές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς (2003), μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2007 και 2013 αντίστοιχα. Έχει εργασθεί ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Ηλεκτρονικής και Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου (2014-2017). Tο 2018 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος.

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα και ασφάλεια ενσωματωμένων συστήματων
  • Σχεδίαση αξιόπιστων και ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων
  • Ταυτόχρονη σχεδίαση υλικού/λογισμικού, αυτόματη σχεδίαση υλικού
  • Σχεδίαση για ελεγξιμότητα
  • Μοντελοποίηση σφαλμάτων, ανάλυση και μοντελοποίηση φαινομένων γήρανσης υλικού
  • Ποσοτοικοποίηση της αξιοπιστίας εφαρμογών IoT