Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νικολόπουλος Σταύρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Bασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων (Πτυχίο Mαθηματικών, 1982), μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Dundee, Scotland (M.Sc στην Πληροφορική, 1985) και Πανεπιστήμιο Iωαννίνων (Ph.D στην Πληροφορική, 1991). Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο SACLANT Undersea Research Centre, Italy (1990-91). Έχει διατελέσει Λέκτορας στο Tμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Kύπρου (1992-96). Tο 1996 εξελέγη Eπ. Kαθηγητής στο Tμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων το 2002 Αν. Καθηγητής και το 2007 Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Παράλληλοι Αλγόριθμοι, Θεωρία Γραφημάτων, Aλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων - Τέλεια Γραφήματα, Προσομοίωση Διακριτών Γεγονότων - Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι.

ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Ph.D. in Computer Science, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991
  • M.Sc. in Computer Science, University of Dundee, Scotland, 1985
  • B.Sc., Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1982
  • Διδασκαλία (2023/24):
  • ΜΥΥ405 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
  • Α1 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Σχεδιασμός και Ανάλυση Παραλλήλων Αλγορίθμων - Αλγόριθμοι Γραφημάτων
  • Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων - Τέλεια Γραφήματα