Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μελισσόβας Σπύρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1997-1998 Εθελοντική εργασία ως φοιτητής στη συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ι. 1999-2000 Εργασία με σύμβαση έργου στην ίδια θέση 2001-2002 Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων 2003-2014 Διορισμός σε θέση Ε.Τ.Ε.Π στο Τμημα Πληροφορικής Π.Ι 2014-σήμερα Μετάταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Π.Ι

ΣΠΟΥΔΕΣ
  • M.Sc, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2006
  • Δίπλωμα Ραδιοερασιτέχνη, 2004
  • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1999

Γρήγορη επικοινωνία