Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μανής Γεώργιος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βασικές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1992), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Queen Mary, University of London (1993) και Διδακτορικό Δίπλωμα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1997). Το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα έτη 2001-2002 δίδαξε στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως επισκέπτης καθηγητής βάσει του Π.Δ. 407/80. Το 2002 εκλέχτηκε στο ίδιο Τμήμα ως Λέκτορας, το 2008 ως Επίκουρος Καθηγητής και το 2018 Αναπληρωτής Καθηγητής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στην Ανάλυση Βιοϊατρικών Σημάτων, στα Πολύπλοκα Συστήματα και την Εντροπία, ενώ έχει δραστηριότητα και σε άλλους τομείς.

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Ιατρική Πληροφορική
  • Πολύπλοκα Συστήματα και Εντροπία
  • Ανάλυση Βιοϊατρικών Σημάτων