Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται από  Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Γραμματείες των Τμημάτων κάνουν έλεγχο ΜΟΝΟ για τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Επιπλέον δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα στέλνουν στον κ. Ν. Παπαδήμα. (email:npapadim@uoi.gr  , τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007136).

 

Blog Attachment