Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Μαθημάτων ΠΠΣ – Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαλέξεων των προπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024. Ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα βρείτε στη σελίδα κάθε μαθήματος στο ecourse. Επισυνάπτετε και το πρόγραμμα των εργαστηρίων, που όμως θα ξεκινήσουν αργότερα σε συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα.

Blog Attachment