Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων
Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαλέξεων των μεταπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μαθήματα Δ0 και Υ0 προσφέρονται μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ πριν το εαρινό εξάμηνο του 2023.

Blog Attachment