Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ
(Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24)

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής που άφορα το χειμερινό εξάμηνο 2023 – 2024.  Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής θα πραγματοποιηθούν την

Παρασκευή 26 Μαΐου, 9:00-11:30

στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο του κτιρίου).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν το αργότερο στην αντίστοιχη αναγραφόμενη ώρα ανεξαρτήτως από τη σειρά εμφάνισης του ονόματός τους.

Blog Attachment